19 "linkse" tegenstrijdigheden over de coronaviruscrisis

19 "linkse" tegenstrijdigheden over de coronaviruscrisis

11 mei 2020 | John Horvat II


De coronaviruscrisis heeft de wereld op zijn kop gezet. Nergens is dit duidelijker dan in de politieke gevechten die nu woeden over de aanpak van de crisis. Niet alleen is de Cultuuroorlog niet beëindigd, maar ook geïntensiveerd. De dingen ontaarden snel in het rijk van het onvoorstelbare.

De meest dramatische veranderingen zijn die aan de linkerkant. Liberale premissen die lang als heilig werden beschouwd, worden omvergeworpen. De wereld wordt in verwarring gebracht door de tegenstrijdigheid van degenen die ooit één standpunt verkondigden, maar nu uit hondsdolheid het tegenovergestelde preken.

Links heeft zich altijd binnen het liberale model van het bevorderen van absolute vrijheid en gelijkheid gepositioneerd. Dat geldt niet meer. De crisis heeft een nieuw offensief ontketend tegen allen die zich verzetten tegen de subversieve agenda van links.

Zo kan een lijst van liberale tegenstrijdigheden worden opgesteld die het echte gezicht van links laat zien.

Hier is een dergelijke lijst:

1. Velen die zich luidkeels uitleven over bruggen bouwen en haat tegen grenzen en alles wat daarmee samenhangt, schreeuwen nu dat iedereen moet worden ingeperkt, thuis moet blijven, tot nadere order.

2. Velen die vrije liefde eisen zonder persoonlijke beperkingen zijn nu fanatiek voorstander van sociale afstandelijkheid tot het punt van het aan de kaak stellen van buren en anderen.

3. Velen die aandringen dat alle opsluitingsprocedures nodig zijn en dat de economische vernietiging het waard is "al was het maar om één leven te redden", eisen desalniettemin dat alle abortusfaciliteiten open worden gelaten en roepen ze op tot essentiële en levens-ondersteunende instituten.

4. Velen die oproepen tot volledige transparantie dringen er nu op aan dat iedereen zijn of haar gezicht bedekt met een masker.

5. Velen die ooit voorstander waren van absolute vrijheid in het dagelijks leven, dringen nu aan op een bijna gemilitariseerde levensstijl.

6. Velen die erop aandringen dat de wetenschap een god is die in deze crisis aanbeden moet worden, zijn vreemd genoeg stil wanneer "deskundige" modellen zoals: de COVID-19 studie van het London Imperial College, de dodelijkheid van de ziekte kennelijk ernstig overschat hebben.

7. Velen die schaamteloos euthanasie hebben verdedigd door te beweren dat de kwaliteit van het leven zou moeten bepalen wanneer de overheid een einde zou moeten maken aan het recht op leven van de ouderen, houden nu vast aan het feit dat elk ouderenleven kostbaar is, ongeacht de kwaliteit ervan (terwijl ze de anti-euthanasieconservatieven, die deze waarheid altijd hebben verklaard, nog steeds verontschuldigen).

8. Velen die protesteerden tegen het gebruik van geweld door de politie om criminaliteit en illegaliteit te stoppen, juichen nu brute politieacties toe tegen gezagsgetrouwe burgers die buiten de abortusfabrieken protesteerden en valselijk beschuldigd werden van het schenden van huiselijke bevelen of het in stand houden van sociale distantie.

9. Velen die de evolutie en de natuurlijke selectie in de scholen opdrongen en hen behandelden als dogma's die nooit in twijfel kunnen worden getrokken, geloven nu dat ze moeten worden geschorst ten aanzien van de slachtoffers van het coronavirus.

10. Velen die verkondigen dat het virus nooit een straf van God zou kunnen zijn, bevestigen dat het de wraak van "Moeder Aarde" is voor zogenaamde zonden tegen het klimaat.

11. Velen die ooit alle censuur aan de kaak stelden als een schending van de absolute vrijheid, prijzen nu de sociale-mediasites die inhoud censureren die kritisch is voor de Chinese communistische aanpak van de crisis.

12. Velen die beweren dat de Trump-administratie voor geld heeft gekozen boven levens, klagen nu luidkeels dat hun stimulerende subsidie te laat zijn.

13. Velen die protesteerden om de zaak van de arbeiders te steunen, zijn nu felle critici van arbeiders die op straat en bij de staatshoofden protesteren omdat ze weer aan het werk willen gaan.

14. Velen die aandrongen op de vrijlating van gevangenen om besmetting door het virus te voorkomen, eisen nu strenge straffen, waaronder boetes en gevangenisstraf, voor gezagsgetrouwe burgers die tegen de opsluiting zijn.

15. Velen die er vroeger op aandrongen dat de verandering met democratische middelen werd ingeluid door "ons het volk", zien de crisis nu als een gouden kans voor dictatoriale bestuurders die de samenleving razend maken door de radicale verandering op te leggen die is ontworpen door "deskundigen" die, naar hun beweren, beter weten dan het volk wat goed voor hen is.

16. Velen die protesteerden tegen het globalisme van multinationale ondernemingen dringen nu aan op mondiale oplossingen en bestuursmechanismen en op het instellen van een nieuwe wereldorde;

17. Velen die beweerden voorstander te zijn van godsdienstvrijheid eisen nu de sluiting van kerken in naam van de veiligheid en de volksgezondheid.

18. Velen die geprotesteerd hebben tegen de gevestigde orde zijn nu voorstander van het ontkennen van datzelfde recht voor de betogers van de opsluiting.

19. Velen die de pogingen tegen de privacy hebben ontkend, zijn nu bereid om allerlei persoonlijke informatie over te dragen om het virus te bestrijden - en eisen dat alle anderen worden gedwongen om hetzelfde te doen.

Deze gedeeltelijke lijst van tegenstrijdigheden is slechts een schijnbare botsing van meningen.