9 citaten over de deugd van vertrouwen uit de Heilige Schrift en van Heiligen

9 citaten over de deugd van vertrouwen uit de Heilige Schrift en van Heiligen

Dit jaar wordt gekenmerkt door sombere en onkenbare vooruitzichten. Hier zijn enkele gedachten over de deugd van vertrouwen die de ziel zullen sterken.

"Heb vertrouwen, Ik heb de wereld overwonnen."

Onze Heer Jezus Christus

"En Ik zeg u: Vraagt en u zal gegeven worden; zoekt en u zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden.

Onze Heer Jezus Christus

"Vertrouwen is een hoop versterkt door vaste overtuiging."

Heilige Thomas van Aquino

"Ga eenvoudig vooruit met het Kruis van Onze Heer, en heb vrede met uzelf. U zult elke storm veilig doorkomen, zolang u vertrouwen op God gevestigd is."

H.Franciscus van Sales

"O mijn God, ik laat mij niet ontmoedigen door mijn ellende, ik kom tot U met vertrouwen."

De heilige Theresia van het Kind Jezus

"Mijn onvermogen is groot, maar God is almachtig; op Hem stel ik al mijn vertrouwen."

De heilige Franciscus Xaverius

"Word zelfverzekerde zielen. Onze Heer en Onze Lieve Vrouw nodigen jullie daartoe uit. Jullie zullen tegelijkertijd zielen van vrede worden."

"Word zelfverzekerde zielen. Onze Heer en Onze Lieve Vrouw nodigen jullie daartoe uit. Jullie zullen tegelijkertijd zielen van vrede worden."

Pater Thomas van Sint Laurentius

"Jullie pijnen zullen mij, naar mijn hoop, op het moment van mijn dood moed, kracht en vertrouwen geven om niet te wanhopen, gezien hoezeer ik mijn Heer heb beledigd."

Sint Alphonsus de Liguori

"Vrees niet, want Ik heb u verlost en u bij uw naam geroepen: u bent van Mij. Wanneer gij door de wateren zult gaan, zal Ik bij u zijn, en de rivieren zullen u niet bedekken; wanneer gij in het vuur zult wandelen, zult gij niet verbrand worden, en de vlammen zullen u niet branden."

Jesaja 43:1-2