De abortusmentaliteit stamt af van Hitler

De abortusmentaliteit stamt af van Hitler

16 september 2020 | Plinio Corrêa de Oliveira


Op 5 december 1943, toen Nazi-Duitsland op de rand van de nederlaag stond, schreef Prof. Plinio Corrêa de Oliveira een artikel waarin hij de mentaliteit van het Nationaal-Socialistische regime analyseerde. Hij voorspelde dat zelfs na de val van het Derde Rijk deze nazi-mentaliteit, die hij de Attila-mentaliteit noemde, zou blijven bestaan. Eén manifestatie zou de abortusmentaliteit zijn, die vijandig staat tegenover menselijk leven. Hier zijn enkele uittreksels van zijn inzichten in die tijd:

"Hitler is de Attila van vandaag. Hitler zal sterven, zijn dagen zijn geteld, net als die van Balthazar. Maar Attila zal niet sterven, want Hitler is Attila, maar Attila is niet Hitler. Attila is de barbaar die op veel plaatsen in de moderne wereld opduikt. Attila is noch een mens, noch een volk, maar een idee, of liever, een anti-idee. Het was Attila die in Duitsland de concentratiekampen, de Ordensburgen, de SS en het hele beruchte apparaat van de nazi-partij organiseerde. Hij was het die probeerde de altaren van Christus omver te werpen om mensen te verzamelen om de zon te aanbidden in de krochten van de bossen.

Maar ook al heeft Attila een zware klap gekregen met Hitlers ondergang, hij zal niet sterven met Hitler of het nazisme. Attila zal blijven voortleven in scholen die geweld als excuus aanvoeren, in laboratoria die sterilisatie aanbevelen en de ongeborenen doden, in stromingen die beweren dat de mens noch vrij is noch meester over zijn daden, maar slaaf van de meedogenloze bestialiteit van zijn instincten: dat is wat Attila is.

In het nazisme toonde Attila zijn hele, beestachtige en verachtelijke gezicht. Het nazisme is dood, maar Attila zal niet sterven. Attila is een geestesgesteldheid. Zoals we al zeiden, is Attila een anti-ideaal, dat noch Hunnen, Germanen, Latijnen, Saksen, zwarten, Slaven of Japanners zijn, maar dat elk ras van het ene op het andere moment kan overheersen.

Wat wij nodig hebben, is dat de geest en de ziel van de Christelijke tradities blijven leven. En om te kunnen leven, moet zij zich voeden met het Leven; het Leven is Onze Heer Jezus Christus."

Het voorgaande artikel werd oorspronkelijk gepubliceerd in Legionário, op 5 december 1943. Het is vertaald en aangepast voor publicatie zonder revisie van de auteur. -Ed.