De Elite en de Hogere Klasse

De Elite en de Hogere Klasse

3 oktober 1993 | Plinio Corrêa de Oliveira

Wat is het verschil tussen de elite en de hogere klasse?

De elite is de bron van de hogere klasse. Laten we het voorbeeld van een kleine stad nemen om het verschil tussen de twee beter te begrijpen. Zoals gezegd wordt de elite van een stad gevormd door diegenen die prestigieuze activiteiten uitoefenen en die op hun gebied bij uitstek het meest vooraanstaand zijn. Maar dit vormt nog niet noodzakelijk een sociale klasse.

Een sociale klasse wordt gevormd wanneer deze individuen en hun nakomelingen stabiliteit verwerven in hun vooraanstaande posities. Een dergelijke gebruikelijke eminentie vormt hen, en vormt hen tot één klasse.

Anderzijds is een elite een informele groep individuen. Men kan alleen van een sociale klasse spreken als de respectieve families ook onderling met elkaar verbonden zijn.

Kortom, de hogere klasse wordt gevormd door een groep families die een bepaalde graad van perfectie hebben bereikt waardoor zij gekneed zijn en waardoor zij gevestigd zijn geraakt.

Plinio Corrêa de Oliveira, Nobility and Analogous Traditional Elites in the Allocutions of Pius XII: A Theme Illuminating American Social History (York, Penn.: The American Society for the Defense of Tradition, Family, and Property, 1993), Amerikaans Appendix, p. 185.

Het is zo gemakkelijk in onze individualistische samenleving een verkeerde opvatting te ontwikkelen over wat is en wie behoort tot de "hogere klasse" van de samenleving. Prof. Plinio Corrêa de Oliveira geeft een uitleg van "hogere klasse" die op zeer solide grondvesten berust: Families (geen individuen) die stabiliteit genieten in hun maatschappelijke positie, een zekere mate van perfectie hebben bereikt, en zich door deze perfectie laten vormen.

Leden van zulke families zijn ideaal geplaatst en voorbereid om de maatschappij te leiden. Zij hebben de verantwoordelijkheid om goed te leiden, want "Aan wie veel gegeven is, van hem zal veel gevraagd worden." (Lucas, 12:48).