De heilige Francisco van Fatima roept ons op tot een speciaal eerherstel

De heilige Francisco van Fatima roept ons op tot een speciaal eerherstel

Door: Plinio Corrêa de Oliveira

Saint Francisco of Fatima Calls Us to Make Special Reparation

Wij zullen ingaan op de dialoog van de zieneres van Fatima, de huidige heilige Francisco Marto, zoals die is opgetekend in een uittreksel uit het beroemde boek The True Story of Fatima van pater John de Marchi. In deze dialoog tijdens Francisco's laatste ziekte, vraagt zuster Lúcia hem:

Toen ze naast Francisco's bed zat, fluisterde Lucia zachtjes tegen hem: "Francisco, lijd je veel?"

"Ja, dat heb ik. Ik lijd alles uit liefde voor Onze Lieve Heer en Onze Lieve Vrouw. Ik wil nog meer lijden, maar ik kan het niet." Hij richtte zich een beetje op om te zien of de deur goed dicht was. Hij rommelde onder het kussen naar zijn boetekoord en overhandigde het aan Lucia. "Bewaar jij het voor me. Ik ben bang dat moeder het zal zien. Als ik weer opsta, wil ik het terug." (Onze Lieve Vrouw had hun gezegd dat God niet wilde dat ze het touw in bed zouden dragen, maar ze hielden het bij zich voor het geval ze ooit zouden opstaan).

Francisco wist heel goed dat hij niet zou herstellen. "Luister, Lucia, ik ga gauw naar de hemel. Jacinta gaat heel veel bidden voor de zondaars en voor de H. Vader en voor jou. Jij blijft hier beneden omdat Onze Lieve Vrouw dat wil. Doe wat zij wil."

"Jacinta leek alleen geïnteresseerd in de bekering van de zondaars, zij wilde de mensen redden van de hel", zei Lucia later, "maar Francisco wilde alleen Onze Lieve Heer en Onze Lieve Vrouw troosten, die hem zo bedroefd leken.

"Ik voel me erg ziek," vertrouwde hij Lucia toe, "maar ik zal spoedig in de hemel zijn."

"Bid dan veel voor de zondaars en voor de H. Vader, Jacinta en mij."

"Ja, ik zal bidden. Maar dat kun je beter aan Jacinta vragen. Ik ben bang dat ik alles zal vergeten als ik Onze Lieve Heer zie. Ik zou tenslotte liever Jezus en Maria troosten."

De zending van de drie kinderen

Onze Lieve Vrouw gaf de drie zieners het sublieme voorrecht haar te zien en het geheim van Fatima bekend te maken. Ze hadden elk een andere missie. Lucia zou op aarde blijven om de boodschap te bewaren. Francisco en Jacinta zouden naar de hemel gaan nadat ze hun opdracht op aarde hadden volbracht.

Jacinta had als opdracht te bidden voor de bekering van de zondaars. Francisco moest boete doen voor de zonden van de mensheid. Zijn zending was louter eerherstel voor het verdriet van Onze Lieve Heer en Onze Lieve Vrouw dat door die zonden veroorzaakt werd. Herstel was een belangrijk onderdeel van de boodschap van Fatima.

Het belang van eerherstel

Zo zien we het belang van genoegdoening. Ondanks alle inspanningen van Onze Lieve Heer om zielen te redden, gaf Hij een van de zieners een opdracht die strikt gericht was op herstel. De speciale en specifieke taak van Francisco bestond erin Hem te troosten.

Deze troost zou duidelijk gunstig uitpakken voor het heil van de zielen. Maar dat is niet het voornaamste doel. Zo kunnen we zien hoeveel belang Onze Lieve Heer en Onze Lieve Vrouw hechtten aan herstelbetoon. Het verdient een speciale overweging, los van de invloed ervan op het heil van de zielen. Deze nadruk zou ons moeten inspireren tot het cultiveren van een geest van eerherstel tot het Onbevlekte Hart van Maria voor de gruwelijke misdaden die tegen haar zijn begaan.

Onmetelijkheid van de zonde

Fatima vond lang geleden plaats, in 1917. Vandaag de dag neemt de vloedgolf van zonde onmetelijk toe. We zien individuele en publieke zonden. We zien de zonden van naties en instellingen. Bovendien zwijgen de leden van de hiërarchie van de Kerk en voeren zij geen oorlog tegen de zonde. Aangezien het aantal en de ernst van de overtredingen zijn toegenomen, is de geest van herstel des te noodzakelijker.

Tegenover deze stijgende vloed van zonde moeten wij strijden voor deze geest van herstel. Deze geest is niet het enige of voornaamste doel van onze strijd. Onze strijd moet een hoger doel hebben. We willen niet alleen eerherstel brengen aan God, maar we willen ook de instrumenten van Onze Lieve Vrouw zijn om haar Rijk op aarde te vestigen. We moeten haar vijanden willen verslaan en alle obstakels voor haar heerschappij volledig uit de weg willen ruimen.

De devotie tot het Onbevlekt Hart van Maria is zo cruciaal voor onze dagen

We kunnen naar deze dingen verlangen terwijl we de geest van eerherstel hebben. Maar zij moet heersen om een einde te maken aan de wandaden die tijdens deze huidige heerschappij van de duivel zijn begaan. Wij moeten verontwaardigd zijn over de beledigingen die haar worden aangedaan. Deze geest van herstelbetoon heeft veel te maken met dit werk en deze geest.

Vragen om de gunst van eerherstel

We moeten dus aan de H. Francisco vragen of hij voor ons die geest wil verkrijgen die ons brandt van verlangen om aan het Onbevlekte Hart van Maria, en via haar Hart aan het Allerheiligste Hart van Jezus, genoegdoening te geven voor de onuitsprekelijke misdaden van de mensheid.

Onder deze onuitsprekelijke overtredingen, de meest onuitsprekelijke en onvoorstelbare (want alles wat onvoorstelbaar is, is onuitsprekelijk) zijn bepaalde zonden die binnen de Kerk zijn begaan door mensen van wie we ons nooit zouden kunnen voorstellen dat ze dit zouden doen. Dergelijke overtredingen vormen de grootste zonde der zonden.

Het voorgaande artikel is ontleend aan een informele lezing die professor Plinio Corrêa de Oliveira hield op 2 april 1966. Het is vertaald en aangepast voor publicatie zonder zijn revisie. -Ed.

https://youtu.be/JFr9KWex_is