Een principieel, niet een persoonlijk standpunt innemen

Een principieel, niet een persoonlijk standpunt innemen

Door: TFP.org

Met het schrijven van deze verklaring hebben wij niet de bedoeling iemand te belasteren of in diskrediet te brengen. Wij zijn niet bewogen door persoonlijke haat tegen enig individu. Door ons intellectueel te verzetten tegen individuen of organisaties die de homoseksuele agenda promoten, is onze enige intentie de verdediging van het traditionele huwelijk, het gezin, en de kostbare onderdelen van de Christelijke beschaving.

Als praktiserende Katholieken zijn wij vervuld van medeleven en bidden wij voor hen die worstelen met de onverbiddelijke en gewelddadige verleiding tot homoseksuele zonde. Wij bidden voor hen die uit menselijke zwakheid in een homoseksuele zonde vallen, dat God hen met Zijn genade mag bijstaan.

Wij zijn ons bewust van het enorme verschil tussen deze mensen die worstelen met hun zwakheid en ernaar streven deze te overwinnen en anderen die hun zonde omzetten in een reden voor trots en proberen hun levensstijl op te leggen aan de samenleving als geheel, in flagrante tegenspraak met de traditionele Christelijke moraal en de natuurwet. Maar ook voor hen bidden wij.

Wij bidden ook voor de rechters, wetgevers en regeringsfunctionarissen die op de een of andere manier stappen zetten ten gunste van homoseksualiteit en het "huwelijk" tussen mensen van hetzelfde geslacht. Wij oordelen niet over hun bedoelingen, innerlijke gesteldheid of persoonlijke beweegredenen.

Wij verwerpen en veroordelen elk geweld. Wij oefenen eenvoudigweg onze vrijheid uit als kinderen van God (Rom. 8,21) en ons grondwettelijk recht op vrije meningsuiting en de openhartige, onversaagde en onbeschaamde openbare uiting van ons Katholieke geloof. Wij bestrijden argumenten met argumenten. Op de argumenten ten gunste van homoseksualiteit en het "huwelijk" tussen mensen van hetzelfde geslacht reageren wij met argumenten die gebaseerd zijn op de juiste rede, het natuurrecht en de Goddelijke Openbaring.

In een polemische verklaring als deze, is het mogelijk dat een of andere formulering als overdreven of ironisch wordt opgevat. Dat is niet onze bedoeling.