Hoe dacht Napoleon over de Heilige Communie

Hoe dacht Napoleon over de Heilige Communie

25 augustus 2015 | John Horvat II

In een tijdperk van onmiddellijke voldoening worden we aangemoedigd om de belangrijkste dingen in ons leven te vergeten. Onze gehaaste en hectische agenda's eisen onze aandacht op. We moeten alles nu hebben, onmiddellijk, ongeacht de gevolgen. Het moet de nieuwste en grootste, de grootste en de beste versie zijn; het moet nieuw en verbeterd zijn; bijgewerkt tot 5.0, 6.0 of zelfs 7.0.

Wanneer we verstrikt zijn in de hectische onmatigheid van onze tijd, zou het goed zijn om even stil te staan en na te denken over die dingen die er werkelijk toe doen. Dit geldt vooral voor ons Katholieke Geloof. Maar al te vaak waarderen we niet ten volle wat ons Geloof te bieden heeft. We beseffen bijvoorbeeld niet wat een grote genade het is om Onze Heer te aanbidden in het Allerheiligste Sacrament en vooral om Hem te ontvangen, Lichaam, Bloed, Ziel en Goddelijkheid.

Wat Napoleon dacht over de Heilige Communie

Er was geen glorie die hij tijdens zijn leven niet genoot, toch vervolgde hij de Kerk en leefde een leven dat uiteindelijk ongelukkig was. Maar de gelukkigste dag

Op momenten van bezinning, zouden we moeten denken aan Napoleon. Hij was de keizer van Frankrijk in het begin van de negentiende eeuw. Er was geen roem die hij tijdens zijn leven niet ontving. Altijd zegevierend in de oorlog en aanbeden door zijn manschappen, onderwierp hij grote delen van Europa aan zijn heerschappij. Zijn leven zou beschouwd kunnen worden als de apotheose van alle mogelijke glorie en vreugde.

Toch verliet hij de Kerk, vervolgde hij de Kerk en leefde een leven dat uiteindelijk ongelukkig was. De vraag kan gesteld worden: Wat was zijn grootste vreugde?

In het boek van James Joyce, A Portrait of the Artist as a Young Man, staat een passage waarin Napoleon zijn generaals vertelt dat de gelukkigste dag van zijn leven de dag van zijn eerste Heilige Communie was. Belloc, in zijn biografie van Napoleon, bevestigt dit grote geluk toen hij schreef: "De voorbereiding op zijn Eerste Communie is hem altijd bijgebleven en die dag is hem zijn hele leven bijgebleven."

De Kerk is vol van verborgen schatten die wij niet naar waarde schatten. U hoeft geen keizer te zijn om de Heilige Eucharistie te waarderen; u hoeft alleen maar Katholiek te zijn.

Zoals gezien op Catholic365.com