Hoe Onze Lieve Vrouw de overwinning behaalde in Lepanto

Hoe Onze Lieve Vrouw de overwinning behaalde in Lepanto

Strijd van Lepanto

In tijden van acuut gevaar en tegenspoed moeten we altijd in de armen van de allermachtigste Moeder van God vluchten en ons wenden tot het bidden van de rozenkrans. De Slag bij Lepanto is een grote les van vertrouwen voor ons vandaag.

Toen de heilige Pius V de troon van Petrus besteeg, werd het Christendom geconfronteerd met gevaren die wellicht ongeëvenaard zijn in zijn geschiedenis van voortdurende conflicten, waarvan niet de minste afkomstig waren van de opgehitste en gewelddadige volgelingen van Mohammed.

Alle informatie en inlichtingen die Paus Pius V had verzameld, wezen erop dat de Ottomaanse moloch op het punt stond over de Middellandse Zee en aangrenzende landen te rollen, aangevoerd door de Turkse vloot, met Italië en Rome als een van zijn doelwitten. Geen enkel land was opgewassen tegen de plunderende ongelovigen en er waren maar weinig kandidaten voor een bondgenootschap.

Noord-Europa was in gewapende opstand gekomen tegen de Kerk en Frankrijk was nauw bij het conflict betrokken, terwijl een groot deel van Europa vond dat neutraliteit de beste politiek was nadat de Turken een groot deel van hun land in de vallei van de Donau hadden bezet.

Alleen Spanje en Venetië hadden de middelen om weerstand te bieden, en zij haatten elkaar met een diep wantrouwen. Toch smeedde Sint Pius - goddelijke genade oproepend zoals alleen een man van gebed dat kan - een verbond met hen als de kern van een georganiseerde vloot van meer dan 200 galjoenen. Met zijn grote tact en diplomatieke vaardigheden, hield hij hen niet alleen verenigd, maar overtuigde hij hen ook om de omsingelende dreiging aan te vallen

De aartsbisschop van Mexico liet een exacte kopie van het Heilig Beeld van Guadalupe naar koning Filips II sturen, die het op zijn beurt aan Andrea Doria gaf, een van de drie belangrijkste admiraals van de vloot, die het in zijn kajuit plaatste. Toen de Armada op de ochtend van 7 oktober 1571 van rij tot rij ging en aanviel, wapperde de blauwe vlag van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe ook aan de mast van Don Juan's vlaggenschip. Maar de aanwezigheid van Onze Lieve Vrouw was die dag nog sterker voelbaar door de Heilige Rozenkrans.

Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans

Paus Pius V, vóór zijn verheffing prelaat van de Dominicanen, deed wat Katholieken in tijden van acuut gevaar altijd hebben gedaan: in de armen van de allermachtigste Moeder van God vliegen. Als volgeling van de heilige Dominicus wist hij dat het bidden van de Heilige Rozenkrans het meest effectieve middel was om haar hulp af te smeken. Hij beval alle kloosters en conventen in Rome hun gebeden voor de naderende strijd op te voeren en organiseerde rozenkransprocessies waaraan hij, zo ziek als hij was, deelnam.

Terwijl de Christelijke vloot op weg was naar de grote botsing der culturen, werd op elk schip de H. Mis opgedragen en dagelijks de rozenkrans gebeden. Dit oprechte verzoek om goddelijke bijstand resulteerde in een verpletterende nederlaag van de Ottomanen bij Lepanto, die een einde maakte aan hun overheersing in de Middellandse Zee.

Om de voorspraak van Onze Lieve Vrouw te vieren heeft de Kerk 7 oktober uitgeroepen tot het Feest van de Heilige Rozenkrans en Sint Pius V voegde de Hulp van de Christenen (Auxilium Christianorum) toe aan de Litanie van Onze Lieve Vrouw (Loreto). Een soortgelijke erkenning van de voorspraak van de Heilige Maagd door de rozenkrans vond plaats toen John Sobieski de Turken dwong de Bestorming van Wenen in 1683 op te geven en na de overwinning van prins Eugene van Savoye bij Temesvar in zijn succesvolle campagne om de Ottomanen uit Europa te verwijderen in de volgende eeuw.

Terwijl het rumoer van de strijd in het bloedige water bij Lepanto geleidelijk afnam, besprak de heilige Pius V in de pauselijke vertrekken de rekeningen met Bartolo Busotti, zijn penningmeester. Plotseling stond hij op met een gezicht dat straalde van vreugde en kondigde aan: "Laten we gaan en God danken, want op dit moment heeft onze vloot de Turken verslagen." Een menselijke boodschapper bracht het nieuws twee weken later naar Rome.

Sommigen zullen bezwaar maken tegen het historische paradigma, niet dat het ongepast is, maar dat het lang geleden gebeurd is. Toch heeft de Heilige Maagd slechts negentig jaar geleden een ander historisch bezoek aan de aarde gebracht, met ongeveer dezelfde boodschap aan een grotere noodlijdende bevolking. Als Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans verscheen zij zes keer in Fatima in Portugal aan drie verwante kinderen, van wie er twee zalig zijn verklaard.

In essentie waarschuwde zij dat God vreselijk gekwetst was door de zonden van de mensheid en dat, tenzij die zondigheid zou afnemen, de wereld als gevolg daarvan verschrikkelijke kastijdingen te wachten zouden staan. Onmiddellijk daarna volgde een bloedig einde van de Eerste Wereldoorlog, daarna zes jaar van de meest verdorven slachting van de Tweede Wereldoorlog en sindsdien voortdurende oorlogen, wreedheden en verminkingen, aangezwengeld door twee van de vijanden van de Westerse Beschaving: Het communisme (zoals Onze Lieve Vrouw voorspelde) en de islam. De zondigheid is niet afgenomen, maar alleen maar toegenomen, vooral op het gebied van het gezinsleven, onzedelijke mode en ontuchtig vermaak.

Onze Lieve Vrouw zal opnieuw in de geschiedenis ingrijpen, hetzij om haar lijdende kinderen te helpen die haar aanroepen, hetzij om de toorn van God te laten neerdalen op hen die weigeren te bidden, offers te brengen en Hem niet langer te beledigen. Tijdens de derde verschijning kondigde zij het uiteindelijke resultaat aan: " Uiteindelijk zal mijn Onbevlekte Hart triomferen!"