Jezus, het Licht van de Wereld

Jezus, het Licht van de Wereld

11 december 2003 | TFP.org

In verzet tegen de groeiende trend om Kerstmis op seculiere wijze te vieren, heeft de Amerikaanse Vereniging ter Verdediging van Traditie, Familie en Eigendom (TFP) pater John Trigilio uitgenodigd om te spreken over de sublieme betekenis van dit belangrijke feest.

Het evenement vond plaats op 12 december in Hazleton, Penn., voor een volle zaal van 80 TFP vrienden en sympathisanten uit de omgeving en tot zelfs in Connecticut.

Na het beantwoorden van vragen over zijn recente boek, Katholicisme voor Dummies en zijn programma op EWTN, legde pater Trigilio de symboliek uit van de adventskrans en in het bijzonder de betekenis van elk van de vier kaarsen. De eerste kaars symboliseert het natuurlijke licht, het licht dat iedereen nodig heeft om dingen in de wereld te zien. De tweede symboliseert het licht van het menselijk intellect, dat superieur is aan het fysieke licht. De derde kaars staat voor het licht van de Openbaring en de vierde voor Onze Heer Jezus Christus zelf.

Pater John Trigilio

Pater Trigilio legde onder andere uit waarom de Kerk 25 december heeft gekozen om het feest van Christus' geboorte te vieren. Het is niet om de plaats in te nemen van de heidense viering van de wintersolstitium, zoals sommige protestanten beweren. De heilige Augustinus zegt dat, aangezien de precieze dag van Christus' geboorte niet bekend is, de Kerk ervoor koos Kerstmis op 25 december te vieren om de uitspraak van de heilige Johannes de Doper te weerspiegelen: "Ik moet verminderen, opdat Hij vermeerdert."

December is de tijd van het jaar waarin de dagen het donkerst zijn, en Christus komt met zijn Licht om de duisternis te verdrijven. Het feest van de heilige Johannes de Doper daarentegen is op 24 juni, wanneer het licht het grootst is. Na deze dag van het jaar nemen de uren daglicht af, wat de afname van St. Johannes de Doper voorstelt als voorbereiding op de toename van het licht die begint met de komst van Christus.

Pater Trigilio betreurde het geleidelijke verlies van zoveel Katholieke tradities en zei dat een groeiend aantal jonge Katholieken graag wilt weten waarom bepaalde dingen in de Katholieke Kerk worden gedaan. Hij noemde het voorbeeld van de drie kruizen op ons voorhoofd, lippen en hart voor het evangelie tijdens de H. Mis. Pater Trigilio legde uit wat dat betekenen: Mogen de woorden van het Evangelie in mijn gedachten, mijn lippen en in mijn hart zijn.

Na de toespraak van de pater volgde een goede Katholieke gezelligheid. De meeste aanwezigen, die de pater slechts af en toe op het televisiescherm te zien krijgen, hadden de gelegenheid om met hem te praten en hem vragen te stellen. De lezing was inderdaad een "licht" dat scheen met de schoonheid van Katholieke symboliek en traditie in een tijd waarin velen de voorkeur geven aan de duisternis van seculiere festiviteiten. De koude winternacht was aanzienlijk minder na deze bijeenkomst die overliep van de ware warmte en geest van Kerstmis. Iedereen bedankte Pater Trigilio dat hij tijd had vrijgemaakt in zijn zeer drukke agenda om hen in te lichten over de symboliek van Kerstmis.