Katholieke Universaliteit en Heidens Internationalisme

Katholieke Universaliteit en Heidens Internationalisme

20 december 2007 | Plinio Corrêa de Oliveira


Nobuya Abe

De afbeelding toont de heidense pijn van een menselijk slachtoffer van een heidense wereld met de bijbehorende lelijkheid. Deze mens lijdt in al zijn organen. Hij lijdt overal en in elke vezel van zijn wezen. Hij lijdt terwijl hij zijn pijn haat en op geen enkele manier begrijpt. Hij streeft ernaar zich er zo snel mogelijk van te bevrijden. Hij vertrouwt echter geen enkele oplossing toe, omdat hij ook niet in de Voorzienigheid gelooft en zijn smeekbeden alleen richt tot een onverbiddelijk slechte mensheid die hem onderdrukt. Door zijn striemende wanhoop en de waanzin van zijn vormen en morele horizonten, is het schilderij, kortom, een anticipatie op de hel.

Sueo Kasagi

Het andere schilderij stelt het menselijk lichaam voor! Het is een werk van de surrealistische beeldhouwer Sueo Kasagi. Vergelijk - indien mogelijk - dit "menselijk lichaam" met het figuur van de heilige Franciscus Xaverius in het derde schilderij onderaan de pagina. Op deze laatste afbeelding lijkt het geloof van de heilige Franciscus zijn lichaam waardigheid en bovennatuurlijke standvastigheid te verlenen. In het beeldhouwwerk bedenkt de kunstenaar een uitzinnige weergave van het lichaam dat niet menselijk is en ook niet lijkt op iets levends of levenskrachtigs!

De derde afbeelding stelt de heilige Franciscus Xaverius voor op volle zee, terwijl hij de hulp van God inroept tijdens een verschrikkelijke storm. De grote apostel van het Oosten was uit Malakka vertrokken in een gammel bootje op weg naar Japan, het Rijk van de Rijzende Zon, toen een storm hen overviel. Zijn reisgenoten raakten in paniek, maar Xaverius was onbevreesd en vertrouwde geheel op de Voorzienigheid. God verhoorde welwillend het gebed van zijn dienaar en de storm ging liggen zonder iemand te schaden.


St. Frances Xaverius onderweg naar zijn missie in Japan

De afbeelding toont de krachtige beweging van de golven, de dramatische schoonheid van de woelige zee, de hulpeloosheid van de boot die als een stuk drijfhout door de elementen werd voortgeslingerd, de paniek onder de bemanningsleden, en de kalmte, standvastigheid en bovennatuurlijke geest van Xaverius. Alles vormt een duizelingwekkend contrast. Aan de ene kant lijken de waterige afgronden van de zee zich te willen openen en Sint-Franciscus en de anderen op te slokken. Aan de andere kant is er zijn volmaakte sereniteit omdat hij zich geheel aan de hemel heeft toevertrouwd. Het tafereel is een verheerlijking van de deugd van het vertrouwen, rijk aan intelligentie, tact en ware artistieke zin.

* * *

Een laatste opmerking: de Kerk is universeel. Maar haar invloed past zich aan elke tijd en plaats aan. Zij respecteert en begunstigt op bewonderenswaardige wijze de legitieme kenmerken die eigen zijn aan elk volk en elk tijdperk. Daarom heeft het schilderij van de heilige Frances Xaverius in de storm alle verfijning, verbeelding en rijkdom van expressie van het Verre Oosten, maar is het ook doordrongen van de hartelijke en vitale adem van echte Katholieke inspiratie.

Integendeel, de kunstscholen van de eerste twee schilderijen hebben alle kenmerken van plaats en tijd. Men behoeft slechts een tentoonstelling van moderne kunst te bezoeken om te zien hoe dergelijke afzichtelijke werken tegenwoordig in alle delen van de wereld met een troosteloze eenvormigheid oprijzen. Dergelijke kunst beperkt en verstikt de legitieme artistieke inspiratie die eigen is aan elk land en vervangt die door een diep foutief internationalisme. Dit is precies het tegenovergestelde van de bewonderenswaardige universaliteit van de Kerk.