Laat Paus Franciscus zich uitspreken

Laat Paus Franciscus zich uitspreken

22 februari 2021 | José Antonio Ureta

Al maanden zijn er steeds meer nieuwsberichten van Katholieke prelaten die zich uitspreken voor ceremonies waarin verbintenissen tussen mensen van hetzelfde geslacht worden gezegend. Twee van de meest recente verklaringen zijn afkomstig van de pas benoemde aartsbisschop van Dublin (Ierland) en de bisschop van Mainz (Duitsland). Beiden voegden er op hypocriete wijze aan toe dat zij deze ceremonies steunen zolang ze niet de indruk wekken van een huwelijk.

Paus Franciscus van zijn kant heeft zich uitgesproken voor de wettelijke erkenning van verbintenissen tussen personen van hetzelfde geslacht, maar niets over het uiteindelijk geven van een religieuze zegen aan deze verbintenissen. Nu laat een schandalige gebeurtenis in zijn geboorteland Argentinië het voorzichtige zwijgen van de paus niet langer voortduren.

De Argentijnse krant La Voz meldt dat op 6 februari een man en een "transseksueel" (die zich voordeed als "vrouw") in de kerk in het huwelijk zijn getreden "tijdens een religieuze ceremonie met alle traditionele attributen van de Katholieke eredienst". De ceremonie werd gehouden in de parochie van Onze Lieve Vrouw van Genade, gelegen in het centrum van Ushuaia, de provinciehoofdstad van Tierra del Fuego.

Verscheidene verzwarende omstandigheden maken deze daad bijzonder symbolisch:

De "contracterende partijen" zijn twee prominente figuren in de provinciale regering. De ene is de minister van Onderwijs van de provincie, en de andere is de staatssecretaris voor Diversiteit.

De provinciegouverneur en verschillende kabinetsleden namen deel aan de ceremonie.

Ook aanwezig was de voormalige gouverneur, onder wiens mandaat in 2009 het eerste "huwelijk" tussen mensen van hetzelfde geslacht in Latijns-Amerika werd gesloten.

De religieuze handeling werd verricht door de pastoor van de parochie en niet door een secundaire of onbekende priester.

Zowel de parochie als de priester worden geleid door de Salesianen, de belangrijkste religieuze congregatie in Vuurland. De kerk is dus een centraal en belangrijk gebouw in de hoofdstad.

Het Evangelie werd gelezen, en een Onze Vader en Weesgegroet werden gereciteerd tijdens de ceremonie terwijl "de echtelieden hun belofte van trouw uitwisselden".

Volgens de pers ontvingen de "bruid en bruidegom" de Heilige Communie.

De "transseksuele" man die de "bruid" speelt verklaarde aan het Telam nieuwsagentschap: "Dit is een zeer belangrijk moment voor de LGBTIQ + gemeenschap omdat deze plaats ons ontzegd is, zoals zoveel andere dingen. Daarom zien we dit als een daad van reconciliatie en terugkeer naar het huis van God."

Dezelfde "transseksuele" man verklaarde verder dat, "Natuurlijk, [de pastoor] overlegde met het kantoor van de bisschop." In een latere verklaring zei de bisschop dat hij "geen toestemming had gegeven voor de religieuze ceremonie" en dat de celebrant "op gepaste wijze was terechtgewezen". Hij voegde er echter cryptisch aan toe: "Hoewel wij alle mensen zonder uitzondering begeleiden in hun legitieme wens om Gods zegen te ontvangen, merken wij op dat er in dit geval geen sprake was van het sacrament van het huwelijk zoals de Kerk gelooft en voorstaat."

Aangezien de paus uit Argentinië komt, weet iedereen dat hij alles wat in zijn geboorteland gebeurt op de voet volgt. Zowel de Katholieke als de publieke opinie zouden zijn stilzwijgen over deze schandalige en heiligschennende ceremonie kunnen interpreteren als een stilzwijgende goedkeuring van alles wat er gebeurd is.

Laat Paus Franciscus zich uitspreken.