Lessen van de heilige Benedictus Biscop die de kerken van Engeland versierde

Lessen van de heilige Benedictus Biscop die de kerken van Engeland versierde

9 februari 2021 | Plinio Corrêa de Oliveira

Sint Benedict Biscop

Prof. Plinio Corrêa de Oliveira geeft een toelichting op het leven van de heilige Benedictus Biscop en de lessen die daaruit kunnen worden getrokken voor vandaag. Dit is de korte biografie die hem is voorbehouden:

De heilige Benedictus Biscop (uitgesproken als "bisschop") werd in 621 geboren in een adellijke Christelijke familie in Northumberland. Hij werd opgeleid aan het hof van koning Oswy van Engeland, ging in het leger en onderscheidde zich vooral in het hanteren van wapens. Koning Oswy verkoos hem tot zijn officiële assistent, en Benedictus speelde een prominente rol in de militaire campagnes van de vorst. Hoewel hij geschenken en blijken van hoogachting ontving vanwege zijn moed in de strijd en trouw aan de koning, nam Benedictus afscheid van het militaire leven en trad hij in het religieuze leven. Na een pelgrimstocht naar Rome keerde hij terug naar Engeland en wijdde zich enkele jaren aan studie en gebed.

Later trad hij toe tot de Orde van Sint Benedictus, stichtte talrijke kloosters en wekte monastieke vurigheid op in die huizen waar de trouw aan de regel was verslapt. Hij was een grote hulp voor de heiligen Theodore en Adrianus bij hun activiteiten in Engeland. De heilige Benedictus Biscop introduceerde glas-in-lood en schilderijen in de kerken op het Engelse eiland, evenals gewijde muziek en zang. Hij liet architecten en kunstenaars uit Italië komen om kerken te bouwen en te versieren. Hij schreef een boek om religieuze feesten te reguleren, getiteld On the Celebration of Feasts. Sint Benedictus stierf in 690, getroffen door een pijnlijke verlamming die zijn geduld genadeloos op de proef stelde.

Als we de persoonlijkheid van de heilige Benedictus Biscop in de periode van zijn leven als religieuze beschouwen, zien we zijn bijzondere roeping. Hij was een religieus die behoorde tot het tijdperk van de heiligen die naties stichtten. Deze heiligen werden vervangen of opgevolgd door heiligen die naties organiseerden.

Maar de heilige Benedictus Biscop was duidelijk anders in die zin dat hij een heilige was die een natie versierde. Hij ontwikkelde artistieke uitingen van religieus leven in Engeland. Hij liet kunstenaars met ware Katholieke inspiratie uit Italië komen. Hij was de opdrachtgever voor glas-in-loodramen en muziek. De heilige bracht orde in de religieuze feesten, die toen de enige bekende feesten waren.

Hij deed al deze dingen dat Engeland als geheel opsteeg in schoonheid en aanzien. Door elementen van schoonheid in te voeren in het religieuze leven, verspreidden zij zich later naar het burgerlijke leven. In alle grote culturele bewegingen in de geschiedenis van het Christendom, begonnen de eerste dingen in het religieuze leven en verspreidden zich naar de burgerlijke sfeer. Hij kan dus terecht de versierder van het Engeland van zijn tijd worden genoemd.

Deze versierende bisschop was echter niet iemand die zachte, dwaze of nutteloze versieringen gebruikte. Twee grote elementen van inspiratie zijn te vinden in elke ware versiering. In de eerste plaats moet zij meditatie, bezinning en diepzinnigheid bevorderen, omdat zij gericht is tot hen die een contemplatief leven leiden. Deze kunst moet dus met grote diepgang worden ontworpen. Het moet een grote schoonheid hebben en een rijkdom aan inhoud en expressie. Zij moet niet alleen de ogen en oren behagen, maar ook tot de geest spreken.

Het tweede element van ware versiering doet denken aan oude krijgers. Zij die zich met deze kunst bezighouden moeten sterke, ondernemende mannen zijn die weten hoe ze moeten vechten. Zij moeten initiatief hebben.

Zulke sterke mannen hebben altijd de dageraad en de opkomst van de kunst voorgezeten. Zachte mannen, mannen in vodden of mannen die gruwelen van het vechten, zijn degenen die decadentie in de kunst voortbrengen. Aan de oorsprong van elke ware artistieke heropleving vinden we heiligen die diep mediteren, nadenken en weten hoe ze strijders moeten zijn.

Deze lessen kunnen we trekken uit het leven van de heilige Benedictus Biscop.

Het voorgaande artikel is ontleend aan een informele lezing die professor Plinio Corrêa de Oliveira hield op 11 januari 1966. Het is vertaald en aangepast voor publicatie zonder zijn revisie. -Ed.