Notre Dame Kathedraal: een juwelenkistje van schoonheid

Notre Dame Kathedraal: een juwelenkistje van schoonheid

Vergeleken met andere kathedralen springt de Notre Dame eruit.

De drie deuropeningen hebben prachtige diepe ogen, die laten zien hoe dik de muren zijn. Op de gevel en de zijkanten van de kathedraal zijn afleveringen van de Heilige Schrift in steen afgebeeld.

Buiten wonderbaarlijk

Op het dak zien we een torenspits. Het is de beroemde torenspits van de Notre Dame die een achtergrond van lichtheid, gratie en grootsheid biedt aan de onvoltooide torens. De torenspits is prachtig! Het kruis op de top heeft een elegantie die woorden tart. Het is meer dan wonderbaarlijk.

Maar de kathedraal werd nooit voltooid. De twee hoofdtorens hadden hoger moeten zijn. Maar de gotische stijl stierf onder de vervloekte adem van de Renaissance en het Humanisme. Als gevolg daarvan zijn de torens incompleet.

Een aangename indruk wordt veroorzaakt door het contrast tussen de hoogte en de breedte van de kathedraal. De Notre Dame is slank, hoog, veel hoger dan breed. De breedte is echter voldoende om het bouwwerk solide te doen lijken.

Volheid van de Middeleeuwse geest

Het is gracieus, licht, en het heeft een onbetwistbare uitstraling van een vesting. Het geeft uitdrukking aan de volheid van de Middeleeuwse geest: hiërarchisch, sacraal, geordend, waar alles gericht is op het hogere, waar de ernstigste ernst perfect samengaat met de fijnste verfijning, en met de meest extreme distinctie.

De mooiste aspecten van de Katholieke ziel worden weerspiegeld in elke hoek van de kathedraal. Er is iets van de glorie van de Verrijzenis van Onze Heer Jezus Christus in de triomfantelijke lucht van de Notre Dame.

Opmerking : Dit bericht is gebaseerd op commentaren van Prof. Plinio Corrêa de Oliveira.