Ter ere van de Grote Onruststoker

Ter ere van de Grote Onruststoker

Door: Plinio Corrêa de Oliveira

In deze schemering van modder en smaad laat de hele wereld, slaperig en beschaamd, zich afglijden naar de opeenvolgende afgronden van een geleidelijke aanvaarding van het communisme. Maar in dit panorama van algemene verwoesting is Kardinaal Mindszenty opgestaan als de grote non-conformist, de internationale onruststoker wiens onbreekbare weigering de eer van de Kerk en van het menselijk ras redt. Met het prestige van het Roomse purper ongeschonden op zijn schouders heeft deze moedige en onbaatzuchtige herder de Katholieken laten zien dat het hun niet geoorloofd is de menigte te volgen die nu haar knieën buigt voor Belial.

De bewonderende blik van de leden en vrijwilligers van de TFP en van hun zusterorganisaties in Amerika en Europa is dan ook gericht op de illustere Kardinaal, geboeid door zijn heilige en onverschrokken houding. De voorzitters van deze entiteiten hebben de voormalige Aartsbisschop van Esztergom (wiens naam, vanaf de dag dat hij werd afgezet en dus gemarteld, dezelfde glorie zal delen als die van Esztergom tot het einde van de wereld) een gezamenlijke boodschap gezonden die ik hieronder transcribeer. Ik ben er zeker van dat ontelbare lezers het zouden willen ondertekenen, velen met hun eigen bloed of tranen, het bloed van hun ziel.

Dit bloed van de ziel, vergoten door de held van Esztergom en door hen die in de hele wereld in vereniging met hem lijden, is een bloed dat van Abel tot het einde van de wereld de macht heeft gekregen - groter dan enig ander - om naar de hemel te stijgen en voor God uit te roepen.

Hier is de tekst van het bericht:

"Uwe Eminentie: De Voorzitters van de Sociëteiten voor de Verdediging van Traditie, Gezin en Eigendom (TFP) van Zuid- en Noord-Amerika - alsmede verwante entiteiten in Portugal en Spanje - allen toegewijd aan anticommunistische ideologische actie, bieden Uwe Eminentie hierbij de getuigenis aan van hun diepe bewondering voor het gedrag van Uwe Eminentie tegenover de rode tirannie die Hongarije overheerst; zij kussen met de grootste eerbied het heilige purper, een symbool van martelaarschap dat Uwe Eminentie zo waardig heeft aangetrokken.

"Onze leden en vrijwilligers verspreid over de uitgestrekte gebieden van Amerika, in grote meerderheid jonge Katholieken van alle rangen en standen, nemen intens deel aan deze bewondering.

"De reden waarom wij worden aangemoedigd onze stemmen te voegen bij die van zoveel Hongaarse verenigingen, groepen en persoonlijkheden in de Vrije Wereld die de naam van Uwe Eminentie vieren in deze dagen van pijn en glorie is heel duidelijk.

"Hoewel het natuurlijke werkterrein van Uwe Eminentie het edele Aartsbisdom Esztergom is en daarmee het Hongaarse grondgebied, is het probleem waarvoor Uwe Eminentie stelling heeft genomen universeel: kan een Katholiek die consequent is met zijn geloof, zich schikken naar een Communistisch regime en met dat regime compromissen sluiten die werkelijk nuttig zijn voor de religie?

"Deze vraag, Uwe Eminentie, kwelt Katholieken in de hele wereld die door de rode propaganda ertoe worden aangezet de heldere en heldhaftige houding van afkeer van het Communisme, die Paus Pius IX en de grote pausen die hem opvolgden hen hadden bijgebracht, te veranderen.

"In de immense verwarring die in Katholieke kringen is ontstaan door de verleidelijke en succesvolle communistische smeekbeden, is de krachtige weigering van Uwe Eminentie, die in de hele wereld weerklank heeft gevonden, zowel een les als een voorbeeld voor de Katholieken om trouw te blijven aan de traditionele en eeuwigdurende leer die in vervlogen tijden van strijd en glorie van de Stoel van Petrus is uitgegaan.

"Daarom betuigen wij Uwe Eminentie naast onze bewondering ook onze diepe erkentelijkheid, waarmee wij voldoen aan een plicht van rechtvaardigheid.

"Het Apostolisch Koninkrijk Hongarije heeft van de heilige Stefanus de glorierijke opdracht ontvangen om het bolwerk van de Kerk en van het Christendom te zijn. Vandaag wordt deze missie vervuld in de verheven persoon van Uwe Eminentie door te strijden voor uw geliefde kudde en daarbij - met het tweevoudige prestige van kardinaalschap en martelaarschap - alle Katholieken over de hele wereld op te helderen en te leiden, en zo onoverkomelijke hindernissen op te werpen voor het internationale communisme.

"In de hoop dat onze hulde en bewondering Uwe Eminentie zullen troosten, vragen wij uw kostbare zegeningen en gebeden voor ons en de organisaties die wij de eer hebben te vertegenwoordigen."

Kardinaal Mindszenty wordt verwelkomd door de Venezolaanse TFP op de luchthaven van Caracas

Folha de S. Paulo, March 31, 1974