Transgenderisme: het uitroeien van menselijke identiteit

Transgenderisme: het uitroeien van menselijke identiteit


Lesbische activiste Rikki Wilchins heeft er geen moeite mee haar einddoel te definiëren. Haar artikel, "We'll Win the Bathroom Battle When Binary Burns" stelt duidelijk dat het doel is om de verschillen tussen man en vrouw uit te roeien. Als een persoon niet objectief kan worden geïdentificeerd aan de hand van zijn of haar kenmerken met behulp van logica, kunnen we niets weten. Daarmee verdwijnen de principes van identiteit en non-contradictie, wat leidt tot geestelijke en persoonlijke chaos. "Transgenders" willen "identiteit" veranderen in een loutere illusie, gecreëerd door fantasie, bepaald door wat men maar wil. Zij misleiden zichzelf met de illusie dat zij hun geslacht en identiteit naar believen kunnen veranderen.

Dit is natuurlijk absoluut onmogelijk. "Het is fysiologisch onmogelijk om iemands geslacht te veranderen, aangezien het geslacht van elk individu in de genen gecodeerd is -XX als het een vrouw is, XY als het een man is. Chirurgie kan alleen het uiterlijk van het andere geslacht creëren," leggen Richard P. Fitzgibbons, M.D., Philip M. Sutton, Ph.D., en Dale O'Leary uit in een goed gedocumenteerde studie. Seksuele identiteit, voegen zij eraan toe, "staat op elke cel van het lichaam geschreven en kan door DNA-testen worden vastgesteld. Het kan niet worden veranderd."

Hoewel sekse niet kan worden veranderd, proberen nieuw uitgevonden termen die verwijzen naar gender, gecreëerd door de homoseksuele beweging, de schijn van verandering te wekken en verwarring te zaaien bij het grote publiek. Het zou nuttig zijn om de betekenis en de oorsprong van de woorden gender en transgender te begrijpen als stappen in het veranderen van de perceptie van het geslacht van een persoon.

Een seksuoloog aan de Johns Hopkins Universiteit, Dr. John Money, bedacht de term "geslacht" in 1955 als een term om het geslacht aan te duiden waarmee men zich identificeert, niet een welomschreven biologische eigenschap. Als een persoon echter iets anders vertoont dan een heteroseksueel seksueel verlangen, dan is dat lang beschouwd als een psychologische stoornis waarmee niemand wordt geboren en die duidelijk in strijd is met onze menselijke aard.

In 1965 bedacht psychiater John Olivan de term transgenderisme in een medische studie over Seksuele Hygiëne en Pathologie en gebruikte het in een medische context om de drang aan te duiden waaraan men lijdt wanneer men naar een verandering van geslacht verlangt. Merk hier op dat het woord drang niet verwijst naar een biologische aangelegenheid, maar naar een functie van de wil, namelijk het verlangen. Noch het woord gender, noch transgender hebben enige basis in de genetica, het zijn eerder psychologische termen die verwijzen naar toestanden die hun oorsprong vinden in de geest.

Velen schrijven travestiet Arnold Lowman, die de naam "Virginia Prince" aannam, toe als de bedenker van de term transgender in 1969, maar dit is niet waar. Arnold richtte echter wel de Society for the Second Self op, gaf van 1960 tot 1980 het tijdschrift Tranvestia uit en produceerde vele andere geschriften waarin transgenderisme werd gepromoot. Eén daarvan was getiteld "The Expression of Femininity in the Male" in 1967 onder het pseudoniem "Virginia Bruce", waarin de psychiatrische verbanden tussen travestie en seksuele afwijking werden besproken. Nooit verwarde hij zijn biologische sekse met zijn verlangens.

Wilchins, de oprichter van de eerste transgender belangengroep Gender-PAC, is nog verder gegaan door te stellen dat "het een kwestie van menselijke waardigheid is dat trans mensen toegang moeten hebben tot het toilet dat bij hun gender identiteit past. Punt." Haar argument gaat uit van de premisse dat genderideologie een onbetwist feit is, terwijl ze klaagt dat we allemaal beperkt zijn tot de sociale constructie van het binaire systeem van geslachten dat vernietigd moet worden omdat het een onbetwistbare definitie geeft op basis van biologische kenmerken. Binaire sekse is geen sociale constructie, maar een realiteit die geworteld is in de biologie, en de vernietiging ervan vernietigt onze natuur.

Wat Wilchins uiteindelijk zal bereiken door "het binaire te verbranden", is het verbranden van de logica door moreel relativisme. Logica is het intellectuele middel waarmee we de dingen juist kunnen weten; dat wil zeggen, wat iets wel en niet is, om te definiëren wat de dingen zijn zoals ze zijn. De etymologie van het woord definiëren zou helpen, want het komt van het Latijnse dē-fīnīre, wat grenzen stellen of specificeren betekent, en transgenders willen elke definitie die botst met hun steeds veranderende fantasieën uit de weg ruimen.

In feite is het woord transgender zelf niet duidelijk gedefinieerd door de mensen die het promoten. Het is een overkoepelende term die door de homoseksuele beweging wordt gebruikt om talloze seksuele verlangens en identiteiten aan te duiden. Naast het verwijzen naar transmannen en transvrouwen die zich "identificeren" met het tegenovergestelde biologische geslacht, kan het ook verwijzen naar mensen die niet uitsluitend man of vrouw zijn, maar genderqueer, waaronder bigender, pangender, genderfluïde, derde gender en agender. Sommige van deze definities omvatten beide, of geen van beide, sekse en/of "gender" zijn op hetzelfde moment en op dezelfde plaats.

Zodra de seksuele binaire concepten zijn vernietigd, en daarmee het eerste principe van de logica, zal het principe van de identiteit ter discussie worden gesteld. Dit is het eerste van de drie klassieke denkprincipes die stellen dat alles wat bestaat een specifieke aard heeft. Het stelt dat elke entiteit bestaat als iets in het bijzonder en kenmerken bezit die deel uitmaken van wat het is, daarom "is elk ding hetzelfde met zichzelf en verschillend van een ander."

De logica toont ons dat het onmogelijk is een ding tegelijkertijd en onder hetzelfde aspect te bevestigen en te ontkennen; dit is een gevolg van de beginselen van identiteit en non-contradictie. Maar nu het transgenderisme het beginsel van de identiteit verwerpt, verwerpt het ook het beginsel van de non-contradictie. Dit is de duidelijke vervanging van de objectieve werkelijkheid door subjectieve gevoelens.

Als het moreel relativisme dat inherent is aan transgenderisme erin slaagt de concepten van binaire definitie en logica met betrekking tot iemands sekse te verbranden, wat kan de woeste ongebreidelde hartstochten er dan nog van weerhouden de fundamenten weg te vagen van datgene wat ons allen tot menselijke wezens maakt? Door de maatschappij te dwingen een man te respecteren om hoe hij zich voelt in plaats van om wat hij is, zullen wij het fundamentele kenmerk dat ons als rationele wezens definieert, volledig hebben verloochend. Dat wil zeggen, het doven van het licht van de rede door de ontkenning van de logica, een van de belangrijkste eigenschappen die ons onderscheidt van elk ander dier.

Het wordt duidelijk dat door het ter discussie stellen van fundamentele en niet-onderhandelbare binaire concepten, het wezen van de mensheid zelf op het spel staat. Het in brand steken van het binaire ontketent een moreel relativisme dat de ondergang van de beschaving bedreigt. Het is ironisch dat de transgender beweging de door God gegeven definitie van biologische sekse niet lijkt te kunnen zien; maar het stelt duidelijk haar doel om het bestaan zelf te vernietigen van datgene wat zij ontkent.

Voetnoten :

http://www.advocate.com/commentary/2016/4/29/well-win-bathroom-battle-when-binary-burns

http://www.ncbcenter.org/index.php?id=581

http://www.advocate.com/commentary/2016/4/29/well-win-bathroom-battle-when-binary-burns

Foto bron :

https://it.aleteia.org/2016/07/15/associazione-americana-pediatria-ideologia-genere-abuso-infantile/2/