Waarom Onze Lieve Vrouw vaak wacht met het schenken van grote genaden aan de zielen die zij het meest liefheeft

Waarom Onze Lieve Vrouw vaak wacht met het schenken van grote genaden aan de zielen die zij het meest liefheeft

Onze Lieve Vrouw van Genade

We zullen Onze Lieve Vrouw overwegen onder de titel 'Hulp van de christenen'. Onze Lieve Vrouw is inderdaad onze hulp, maar dat betekent niet dat we onmiddellijke verlichting moeten verwachten. We moeten niet verbaasd zijn als Onze Lieve Vrouw ons niet meteen te hulp schiet.

Soms begint Onze Lieve Vrouw een relatie met ons door meteen op onze kleine verzoeken in te gaan en zo kleine blijken van haar moederlijke genegenheid te geven. Deze steun is heel kostbaar. Maar er zijn ook momenten waarop Onze Lieve Vrouw de tijd neemt om ons te helpen. Dat doet ze juist om ons grote genaden te schenken, waar ze van ons verlangt dat we er volhardend om vragen.

Dit verlenen van zowel onmiddellijke als uitgestelde genaden gebeurt over het algemeen gedurende het hele leven van een persoon die zeer toegewijd is aan Maria Allerheiligste. Binnen een krans van gemakkelijk te verkrijgen gunsten, plaatst zij enkele moeilijk te verkrijgen gunsten. Deze gunsten betreffen meestal geestelijke gunsten, hoewel het ook materiële zaken kunnen zijn die, door hun uitstel, het geestelijk leven van een persoon beïnvloeden.

Als de voorzienigheid van Onze Lieve Vrouw als Hulp van de Christenen enige vertraging oploopt, zal zij ons gewoonlijk later meer geven dan wanneer zij onmiddellijk op het verzoek zou ingaan. Dat uitstel komt inderdaad voor een deel doordat, als Onze Lieve Vrouw al onze verzoeken onmiddellijk zou beantwoorden, de aarde een paradijs zou worden en het lijden zou verdwijnen.

De les van het Zwaard van Smart van Onze Lieve Vrouw

Kruizen en lijden behoren tot de grootste genaden die de Onze Lieve Vrouw ons schenkt. Vaak stelt ze het inwilligen van onze verzoeken uit om ons de genade van het lijden te schenken.

Bovendien stelt ze haar hulp soms uit om ons geloof op de proef te stellen en ons geloof en vertrouwen in haar te ontwikkelen. Daarna verkrijgt zij deze gevraagde genaden voor ons op een voortreffelijke wijze.

Als we dus vinden dat het te lang duurt voordat we een genade ontvangen, moeten we dat niet opvatten als een weigering van Onze Lieve Vrouw, maar als een belofte. Als we volhardend vragen, zullen we in wonderbaarlijke overvloed ontvangen.

We moeten Onze Lieve Vrouw, Hulp van de Christenen, om hulp vragen, want zij is een gulle uitdeelster van genaden. Zoals zij medelijden heeft met de zielen in het vagevuur en hun kwellingen verkort, zo moeten wij haar vragen zich te verwaardigen deze grote vertragingen te verkorten en te verkrijgen wat wij willen, zolang het goed is voor onze zielen en ons geestelijk leven.

In het algemeen heeft een ieder zijn geestelijk leven enige genade nodig, omdat we om de een of andere reden geneigd zijn een beetje 'vast te lopen'. Sommige geestelijke levens zitten helemaal "vast".

Laten we Onze Lieve Vrouw dan om de genade vragen om ons geestelijk leven "los te maken".

Een Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken maakte eens een opmerking over de onderontwikkeling in Latijns-Amerikaanse landen. Hij vergeleek hun ontwikkeling met die van een vliegtuig: het hoeft alleen maar op te stijgen, en dan blijft het vanzelf in de lucht.

Net als het vliegtuig hebben sommige zielen alle impulsen om op te stijgen en te vliegen, maar ze hebben een duwtje nodig om van de grond te komen. Wij moeten de genade verkrijgen om vanuit onze onbeweeglijkheid op te stijgen. Laten we Onze Lieve Vrouw vragen ons deze genade te schenken onder haar aanroeping als Hulp van de Christenen.

Het voorgaande artikel is ontleend aan een informele lezing die professor Plinio Corrêa de Oliveira hield op 21 mei 1964. Het is vertaald en aangepast voor publicatie zonder zijn revisie. -Ed.