Waarom we schoonheid nodig hebben in ons leven

Waarom we schoonheid nodig hebben in ons leven

God schiep schoonheid voor het leven van de ziel. Het heeft geen lichamelijk nut. Zij stilt geen honger, biedt geen beschutting tegen een storm en geeft geen warmte. Voor het leven van het lichaam is zij volkomen nutteloos.

Schoonheid is echter nuttiger dan voedsel, beschutting en warmte. Dat komt omdat schoonheid nuttig is voor de ziel, en de ziel is meer waard dan het lichaam.

Laten we bijvoorbeeld zeggen dat een stad geen brood heeft. Zonder voedsel sterft iedereen. Maar kan een ziel leven in een wereld zonder schoonheid?

Toen de Joodse natie onder de Machabee familie in opstand kwam tegen de buitenlandse heidense overheersing van hun land, lanceerde de eerste Machabee, degene die de opstand begon, deze met deze kreet: "Het is beter te sterven dan te leven in een verwoest land zonder eer." We zouden kunnen zeggen: "Het is beter te sterven dan te leven in een land verwoest en zonder schoonheid." De schoonheid van de dingen der aarde is een van de redenen van hun bestaan. Schoonheid maakt het leven de moeite waard.

Daarom moet iemand die God wil liefhebben, gevoelig zijn voor schoonheid. Normaal gesproken is iemand die ongevoelig is voor kunst, ongevoelig voor God. In Katholieke beschavingen wordt kunst zo veel mogelijk gecultiveerd. Daarom is een kerkgebouw in zijn geheel mooi, of probeert het in ieder geval mooi te zijn. Daarom vinden we zelfs in de catacomben in het binnenste van de aarde kapellen die een poging tot schoonheid waren. De aanbidding van God zou in mooie omstandigheden moeten plaatsvinden, zodat de ziel werkelijk tot God zou worden geleid door middel van de verrichte aanbidding. Dit is de bestaansreden van schoonheid.

Aangezien alles wat schoon is tot God leidt, is het natuurlijk dat zij die de Christelijke beschaving willen vernietigen, de schoonheid in de wereld willen verminderen en uitroeien.