Wie Maria niet als zijn Moeder heeft, heeft God Niet als zijn Vader

Wie Maria niet als zijn Moeder heeft, heeft God Niet als zijn Vader

28 mei 2013 | Saint Louis de Montfort

De heilige Louis-Marie Grignion de Montfort, de grote Mariale apostel, spreekt deze prachtige woorden over onze verbondenheid met Onze Lieve Vrouw en waarom devotie tot haar zo onmisbaar is.

De heilige priester legt uit

"Zoals er in de natuurlijke en lichamelijke generatie van kinderen een vader en een moeder zijn, zo is er in de bovennatuurlijke en geestelijke generatie een Vader, die God is, en een Moeder, die Maria is. Al Gods ware kinderen hebben wij Hem als Vader en Maria als Moeder. Wie Maria niet als zijn Moeder heeft, heeft God niet als zijn Vader. Dit is de reden waarom ketters, schismatici en anderen, die Onze Lieve Vrouw haten of haar met minachting en onverschilligheid beschouwen, God niet tot hun Vader hebben - zij hebben Maria niet als hun Moeder. Want als ze haar als Moeder hadden, zouden ze haar liefhebben en eren zoals een echt kind van nature de moeder liefheeft en eert die hem het leven heeft geschonken".

Uittreksel uit Ware Devotie tot Maria, door Saint Louis de Montfort, (Rockford, IL., TAN Books & Publishers, 1985, pg. 18).