TFP Stichter, Plinio Corrêa de Oliveira

Oprichter van TFP, Plinio Corrêa de Oliveira

Dr. Plinio Corrêa de Oliveira werd in 1908 geboren in São Paulo, Brazilië, een land met de grootste Katholieke bevolking ter wereld. Zijn beide ouders kwamen uit traditionele aristocratische families. Hij wijdde zijn leven aan het bevorderen van het doel van de Katholieke Kerk en de Christelijke beschaving.

In 1928 sloot hij zich aan bij de Mariacongregaties, toen de grootste Katholieke beweging van Brazilië. Al snel groeide hij uit tot nationaal leider en onderscheidde hij zich als redenaar, spreker en man van actie. Op vierentwintigjarige leeftijd werd hij in 1933 als kandidaat van de Katholieke Kiesvereniging gekozen in de Braziliaanse Constitutionele Vergadering.

In de daaropvolgende jaren was hij advocaat, bekleedde hij de leerstoel geschiedenis van de beschaving aan de rechtenfaculteit van de Universiteit van São Paulo en de leerstoel moderne en hedendaagse geschiedenis aan de Pauselijke Katholieke Universiteit van São Paulo.

In 1960 richtte hij de Braziliaanse Vereniging voor de Verdediging van Traditie, Familie en Privé-Eigendom op.

Als denker en schrijver heeft professor Corrêa de Oliveira een belangrijke bijdrage geleverd aan het moderne Katholieke denken. Als overtuigd Thomist was hij de auteur van 15 boeken en meer dan 2500 diepgaande essays en artikelen. Zijn werken omvatten: In Defence of Catholic Action, Revolution and Counter-Revolution, The Church and the Communist State: The Impossible Coexistence, Nobility and Analogous Traditional Elites in the Allocutions of Pius XII en vele andere.

In 1960 richtte hij de Braziliaanse Vereniging voor de Verdediging van Traditie, Gezin en Privé-Eigendom op.

Als denker en schrijver heeft professor Corrêa de Oliveira een belangrijke bijdrage geleverd aan het moderne Katholieke denken. Als overtuigd Thomist was hij de auteur van 15 boeken en meer dan 2500 diepgaande essays en artikelen. Zijn werken omvatten: In Defence of Catholic Action, Revolution and Counter-Revolution, The Church and the Communist State: The Impossible Coexistence, Nobility and Analogous Traditional Elites in the Allocutions of Pius XII en vele andere.

Wil je meehelpen, volg dan de TFP Studenten Actie cursus waarin we jonge mannen trainen om de leiders van de toekomst te worden die onze beschaving verdedigen: https://tfpstudentenactie.nl/tfp-studentenactie-cursus