Wie zijn wij

Een groep die de huidige situatie bestudeert…
…en een actief standpunt inneemt!

We zien dat de hedendaagse wereld geleidelijk aan op chaos afstevent. Er is een gemeenschappelijke noemer in de verschillende moderne problemen, namelijk de vernietiging van het Christendom.

Het proces waarmee deze vernietiging plaatsvindt noemen we de Revolutie, volgens wat in het boek Revolutie en Contrarevolutie wordt uitgelegd door Plinio Corrêa de Oliveira.


Deze Revolutie probeert te vernietigen:

Westerse cultuur: in ons land zien we bijvoorbeeld voortdurend aanvallen op het volkslied, regionale- en nationale feesten, Zwarte Piet, Kerstmis en Pasen.

De Westerse beschaving: wordt meer en meer vervangen door een atheïstische- en islamitische samenleving, ten koste van ons Christelijk erfgoed, van onze helden en van onze verworvenheden.

De familie: we zijn getuige van een permanente aanval op de basiscel van de maatschappij. De genderideologie en de seksualisering van kinderen op school zijn slechts enkele voorbeelden. Met steun van de overheid zet de LHBT-beweging steeds meer druk op de samenleving, onder de noemer van “tolerantie” en “gelijkheid” moet iedereen bukken voor hun waanzin.

Het recht op privé-eigendom: de groene beweging, die in werkelijkheid een matig verkapt socialisme is, dringt alle belangrijke instellingen binnen. Onder het voorwendsel van het behoud van het klimaat geeft het steeds meer macht aan de staat, ten koste van het recht op privé-eigendom. We zien dat lobbyisten de staat gebruiken als middel om hun doelen te dienen, wat betekent dat de burger het gewicht mag dragen, om hemzelf naar zijn opsluiting te brengen.

Hiermee is de oude communistische droom (of nachtmerrie…) teruggekeerd: de collectivisering van eigendommen om “zeldzame soorten” te verdedigen… Wie ziet niet dat het beleid van stikstof en CO2 in die richting gaat?

Die vernietiging is eens begonnen op één dag. Eerst was het een minderheid, maar sluw en vastberaden hebben zij de meerderheid in hun macht. Vandaag de dag domineren ze de meeste instellingen en zijn ze nog niet klaar om de Christelijke beschaving en al wat het representeerd, te vernietigen en vervangen.

Als we standvastig, slagvaardig en strategisch zijn, is het mogelijk om dit proces beetje bij beetje om te keren. Dit kan echter niet zonder de Goddelijke Genade van God.

Dit zijn wij: degenen die met alle ernst, met behulp van effectieve methoden ons deel willen doen om belangrijke sectoren van de publieke opinie de ogen te laten openen. Degenen die zich ten doel stellen om de Revolutie te vernietigen en het Rijk van Maria op te zetten.

Wil je meehelpen, volg dan de TFP Studenten Actie Cursus waarin we jonge mannen trainen om de leiders van de toekomst te worden die onze beschaving verdedigen: https://tfpstudentenactie.nl/tfp-studentenactie-cursus