Video's

Uittreksels van een afsluitende toespraak op een conferentie van de TFP vrienden en supporters op 15 januari 1970.
De oproep voor échte mannen die de Christelijke beschaving verdedigen met Devotie, Broederschap en de Kracht van het Woord.
De crisis van de Westerse mens en het defect om met deugdzaamheid glorie te geven aan God. En het afwijzen van het zoete juk van het Kruis en daarmee de Goddelijke Genade. Wij zijn de tegenreactie op de huidige crisis.