TFP StudentenActie Groep

Leer je karakter te ontwikkelen en de publieke opinie te beïnvloeden, ter verdediging van het Christendom!

Ontvang hier jouw persoonlijke uitnodiging >

DEZE GROEP IS VOOR JOU ALS:

  1. Je bezorgd bent over de koers die de samenleving aanneemt
  2. Je wilt weten of het echt mogelijk is dit te veranderen
  3. Je wilt vaardigheden leren om je karakter te ontwikkelen en publieke opinie te beïnvloeden voor een goed doel
  4. Je wilt geschiedenis schrijven in plaats van ernaast slapen
  5. Je wilt deel uitmaken van een select en levendig broederschap dat het Christendom verdedigt op een bewezen effectieve manier

Ontvang hier jouw persoonlijke uitnodiging >

Programmaleider

Hugo Bos
Directeur van Stichting Civitas Christiana

Campagneleider van Cultuur onder Vuur, Stirezo Pro-Life, Gezin in Gevaar en Mijn Onbevlekt Hart Zal Triomferen.

Dhr. Hugo Bos is één van de leidende figuren van de conservatieve beweging in Nederland en heeft zowel nationale als internationale vooraanstaande trainingen gevolgd over politieke actie, marketing, fondsenwerving en retorica. Hij is lid van het internationale netwerk van organisaties ter verdediging van Traditie, Familie en Privé-Eigendom.

LEZINGEN

Karakter Ontwikkeling - Politieke Actie – Sociologie – Retorica – Beïnvloedende Verbale en Geschreven Vaardigheden – Historische en Doctrinaire Onderwerpen – Concrete Training

Voorbeelden:

Oorsprong van de moderne crisis – de 4 Revoluties

Hoe een invloedrijk artikel te schrijven

Hoe je de kracht van de wil kan verkrijgen en al je persoonlijke vaardigheden effectief in te zetten

De Natuurwet als basis voor elke overtuigende discussie

Hoe je effectief politieke druk kan uitoefenen

Groen is het nieuwe Rood – wortels van de huidige Groene beweging

Retorica – netwerken en marketing contacten

Socialisme Weerleggen

Kritiek van het Kapitalisme zoals het zich historisch ontwikkeld heeft

10 – Correcte oplossing voor het dilemma ‘Socialisme X Kapitalisme’, gebaseerd op solide onderzoek en historische voorbeelden

Ontvang hier jouw persoonlijke uitnodiging >

Icon calendar add

Wekelijkse Lezingen
Extra Groepsactiviteiten

Elke vrijdagavond

Culturele bezoeken

Straatcampagnes

Petities inleveren

BELANGRIJSKSTE VOORDEEL:

17 Nijmegen

Je behoort tot een groep gelijkgestemde jonge mannen en ontwikkelt ware vriendschap door een gedeelde strijd en principes.

Lidmaatschapskosten:

35,- euro per 6 maanden


Ontvang hier jouw persoonlijke uitnodiging >